Den 20. april 2016 holdt direktør Jan F. Qvigstad foredrag i Rettshistorisk Forening med ovennevnte tittel. Qvigstad har velvilligst gitt oss lov til å publisere hans powerpointpresentasjon fra foredraget her på rettshistorie.no. Av tekniske grunner publiseres powerpointpresentasjonen i to deler, som dekker periodene før og etter 1905.

NorgesBank første del

NorgesBank annen del