Rettshistorisk forenings styre,       valgt på ekstraordinært årsmøte     2. juni 2016

Styreleder:
Erling T. Eggen

Styremedlemmer:
Ian W. Kenworthy
Jon Gisle
Johan Helberg
Sigurd Vestrheim
Anne Rivå (innvalgt 2020)
Trine Berg Floater (innvalgt 2022)