Advokat Gunnar Lunde i Førde er svært godt kjent med middelalderen og vil holde foredrag i Rettshistorisk Forening om fredsavtalen mellom Skottland og Norge som ble inngått i 1266. Norge hadde vært i krig med Skottland gjennom lang tid. Det gjaldt Hebridene, Isle of Man og flere øyer rundt Skottland. Norge, som jo var en stormakt på den tiden, klarte ikke å beseire skottene, så det ble da etter hvert enighet mellom Magnus Lagabøter og skottekongen om en fredsavtale.

Mulig fredsavtale er jo sannelig blitt tema i vår del av verden nå i disse tider; vil det være mulig å hente inspirasjon fra det som foregikk i tidligere tider?

Gunnar Lunde ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1984 med spesialfag i plan- og bygningsrett, samt ekspropriasjonsrett. Etter advokatfullmektigtid hos adv Hans Hoffmann i Hammerfest har han siden 1986 drevet egen advokatpraksis i Førde, fortsatt løpende, men i nedtrapping og avvikling neste år.

TID: Torsdag 9. november 2023 kl. 1700

STED: Teologisk eksamenssal, Urbygningen, Universitetet i Oslo sentralt i Oslo sentrum.

PRIS: Gratis for medlemmer som har betalt sin kontingent i 2023. Andre kr. 200,-. Betalingen kan vippses til foreningens konto på nr. #789078.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Erling T. Eggen

Styreleder