Borge 01842_Grunnloven_OMSLAG utkast 10-1-2019

I samarbeid med Norges Juristforbund arrangerer Rettshistorisk forening møte 26. mars 2019 kl. 17 i auditorium 6, Urbygningen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gt. 47.

Grunnloven ble satt på sin hittil største prøve i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 1945. Myndighetenes ønske om et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere førte i mange tilfeller til at de tiltaltes grunnlovfestede rettssikkerhet ble krenket snarere enn beskyttet. Foredragsholderne vil konkret snakke om forholdet mellom rett og politikk i sammenheng med rettsoppgjøret, med fokus på Stortinget og Høyesterett.

Foredragsholderne har nylig utgitt boken Grunnlovens største prøve – Rettsoppgjøret etter 1945, som har fått svært gode anmeldelser.

Foredragsholdere:

Baard Herman Borge, født 1963 i Bergen, er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Lars-Erik Vaale, født 1975 i Kragerø, er lektor ved Kragerø læringssenter

Medlemmer av Rettshistorisk forening har gratis adgang.

Påmeldingsfrist: 22. mars 2019 kl. 12.00. Påmelding her