I forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøters landslov av 1274 åpner to interessante utstillinger i Oslo. Den ene er på Nasjonalbiblioteket, hvor det er feståpning 1. februar 2024 kl 19. Der er det innlegg ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde og norrøntfilolog Magnus Rindal, som har oversatt den nye praktutgaven av loven som nå foreligger. Middelalderen er populær, og arrangementet er fulltegnet, men du kan strømme det fra din egen pc ved å gå inn på nb.no. På nb.no kan du også lese om andre landslovrelaterte arrangementer utover vinteren og våren. Det er gratis adgang til Nasjonalbibliotekets arrangementer.

Den andre utstillingen er på Historisk museum, der det åpner en ny middelalderutstilling med tittelen NOREGR. Landsloven er et av tre temaer på denne utstillingen. Åpningshelgen er 1. til 4. februar. I samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Historisk Museum er det flere foredrag knyttet til landsloven i månedene som kommer, og omvisninger på utstillingen. Se www.historiskmuseum.no.

Selve åpningen av landslovjubileet skjer 31. januar på Slottet, der kong Harald, som jo er kong Magnus’ etterfølger, får overrakt den nye praktutgaven av loven.

I løpet av året blir det arrangementer også andre steder i landet, som i Bergen, der landsloven ble til, og i Tønsberg, der sættargjerden av 1277 førte til et forlik mellom konge og kirke. Det var viktig for kongen å ha kirken med på laget (og omvendt) i en lovgivningsprosess som denne.