Feiringen av 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov er i full gang etter at både Nasjonalbiblioteket og Historisk Museum åpnet utstillinger 1. februar. Det blir en rekke arrangementer utover denne vinteren.

Torsdag 8. februar er det foredragskveld i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3 i Oslo kl. 19.00. Arrangør er foreningen Middelalder-Oslo, og foredragsholdere er professor i juss Jørn Øyrehagen Sunde og professor emerita i norrønt Else Mundal. Temaet er «Jafnt kona sem karlmaðr» – Kvinnene si stilling i Noreg i mellomalderen. Foredraget bygger i stor grad på gammelnorske lovtekster, først og fremst på landsloven av 1274.

Torsdag 8. februar er det også foredrag i Historisk Museum i Oslo. Foredragsholdere er Marianne Vedeler, som er professor i arkeologi og har forsket på smykker, klær og mat i middelalderen, Kristel Zilmer, som er professor i runologi og kjenner både de nye og gamle runefunnene fra Oslo, Svein Gullbekk, som er professor i numismatikk og har forsket på Magnus Lagabøte som reformator av pengevesenet i Norge, og Karoline Kjesrud, som er førsteamanuensis og forsker på kunst og litteratur fra middelalderen. Foredragene begynner kl. 18.00 og er inkludert i billettprisen til museet, men du må melde deg på: www.historiskmuseum.no

Tirsdag 13. februar kl. 19 blir det boklansering i Nasjonalbiblioteket. Javal El Bakali, Berit Reiss-Andersen og Yngvild Sve Flikke diskuterer den nye oversettelsen av landsloven, og oversetteren Jo Rune Ugulen Kristiansen er også til stede.

Torsdag 15. februar kl. 18 er det foredrag i Domus Bibliotheca, Universitetet i Oslo (i sentrum) om grensene mellom verdslig rett og kirkelig rett, og om hvilken rett som skulle gjelde på forskjellige områder. Dette spørsmålet førte til maktkamp mellom kong Magnus og den norske erkebiskopen Jon Raude – noe som resulterte i at landsloven i motsetning til landskapslovene manglet en kristendomsbolk eller kristenrett. Striden endte med en forliksavtale som er kjent som Sættargjerden i Tunsberg. Foredraget er ved professor Sigrun Høgetveit Berg ved Universitet i Bergen. Det er gratis, men man må melde seg på: https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/domus-bibliotheca/arrangementer/

Torsdag 7. mars kl. 17.30 holder Jørn Øyrehagen Sunde foredrag  der han forteller om livet til Magnus Lagabøte og hans arbeid med landsloven. Sted: Dronning Sonja KunstStall, Parkveien 50 i Oslo (i utkanten av Slottsparken). Samme sted 14. mars, også kl. 17.30, er det foredrag ved historiker Henriette Mikkelsen Hoel om Ingeborg Eriksdatter, som var Magnus Lagabøtes danske dronning. I syv år etter Magnus’ død styrte hun Norge sammen med riksrådet på vegne av sønnen Eirik. Entrè 150 kr.

Lørdag 9. mars kl. 12 er det to foredrag på Nasjonalbiblioteket under fellestittelen Vold og samliv i mellomalderen. Først snakker historieprofessor Hans Jacob Orning om at Magnus Lagabøte søkte å bruke loven til å få bukt med voldsbruken i samfunnet. Men, spør Orning, var det så mye vold tidligere i middelalderen? Deretter går ordet til professor Sigrun Høgetveit Berg, som holder foredrag om at Landsloven og kristenrettane forsøkte å regulere ekteskap, samliv, og seksualatferd og hvordan lovene slik påvirket de nære relasjonene til folk flest, fattig som rik. 

Det kommer mer. Vi følger opp utover i året!