Fra lakei i København til sorenskriver i Orkdal av Erling Østerberg

Då Beitstadbøndene aksjonerte for juledrammen sin av Brynjulv Gjerdåker