Foredrag ved rettshistoriker Tine Berg Floater 13. april 2023

Kristian 5.s Norske Lov av 1687 med påfølgende forordninger og reskripter, krav til juridisk utdanning og modernisering av rettsapparatet er blant de viktigste punktene som gjør at vi beskriver 1700-tallet i Norge som en sivilisert rettsstat. Likevel ble hundrevis av kvinner kategorisk fengslet og mange titalls av dem ble henrettet uten at det ble stilt spørsmål ved bedømmelsene eller rettsreglene omkring dette. Hvor sivilisert er det?

Floater har undersøkt alle rettsavgjørelsene i Stjør- og Verdal fogderi i perioden 1687-1814 og sammenlignet dem med dommer i andre fogderier. Hun har kartlagt kvinnenes forseelser, forsvarernes argumentasjon og dommernes avgjørelser og vil stille spørsmål ved vår forståelse av 1700-tallet som et sivilisert rettssamfunn.

Floater er historiker og spesialrådgiver og forsker i Riksarkivet. Hun har tidligere vært seksjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet. Floater er forfatter av ”Et århundre i retten. Rettssaker og røverhistorier fra Verdal på 1700-tallet” (2021).

Møtet finner sted i Auditorium 5, 2. etasje, Domus Academica (Urbygningen), Universitetet i Oslo, torsdag 13. april 2023 klokken 17.00.

Det er gratis adgang for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr. 200 til Vipps nr. 789078 eller kontant ved inngangen. Det er også mulig å melde seg inn i Rettshistorisk forening. Kontingent for 2023 er kr. 200!