Herved innkalles foreningens medlemmer til Rettshistorisk forenings årsmøte 2018

DATO:             Onsdag 13. juni 2018 klokken 16:30

STED:              Teologisk eksamenssal, Universitet i Oslo (UIO)

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN ( i henhold til foreningens vedtekter):

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Styrets årsberetning
  3. Styrets regnskap
  4. Fastsettelse av eventuell kontingent for inneværende, eventuelt kommende år
  5. Valg av styre
  6. Valg av revisor
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

Oslo, den 19. mai 2018

Erling T. Eggen

Styrets leder