Oversikt over foreningens tidligere arrangementer

9. mai 2006: Foreningen ble stiftet
18. oktober 2006: Foredrag og omvisning i Riksarkivet
7. november 2006: «Rettssaker som kulturhistoriske kilder» – Dr.art. Kari Teiste, Folkemuseet
1. februar 2007: «Den gang vi hadde embetsuniformer», tingrettsdommer Knut Erik Strøm
6. mars 2007: «Flerkulturelle domstoler i kolonitiden», Egypt 1875–1948». Professor Sapinaz-Amal Naguib
17. september 2007: Omvisning i Høyesteretts hus v/direktør Gunnar Bergby
18. oktober 2007: «En kveld for spesielt interesserte» v/Riksantikvar Ivar Fonnes, førstearkivar Gunnar Pettersen med presentasjon av Tine Berg Floater og Runhild Seim av utstillingen «Retten har talt. Lov og dom 1274–1814»
4. mars 2008: «Verdens eldste kjente rettskultur fra Mesopotamien». Arkeolog Øystein Kock Johansen.
27. mars 2008: «Landslova og lærd europeisk rett». Professor Jørn Øyrehagen Sunde.
17. september 2008: «De offentlig prostituerte på 1800-tallet» – førsteamanuensis Aud Sissel Hoel og «Overvåkningens makt» v/Dr. polit. Heidi Mork – ifbm. Norsk Rettsmuseums utstilling i Oslo Rådhus.
29. oktober 2008: «Fengsels- og asylarkitektur i Norge på 1800-tallet» v/professor dr. med. Øivind Larsen – omvisning i Botsfengslet.
5. mars 2009: «Med nøkler i beltet og loven i ryggen. Kvinnens rettsstilling etter Magnus Lagabøters Landslov». Tine Berg Floater.
26. mars 2009: «Keiser Justinian og arbeidet med lovgivningsarbeidet Corpus Juris Civilis». Halvor Manshaus.
24. september 2009: «Politikk som avsporing fra dommerrollen? Paal Bergs ulike roller i venstrestatens siste fase». Statsviter Per E. Hem.
12. januar 2010: «Bygdetinget på 1600-tallet, fra forsoningsarena til kongelig domstol». Historikeren Erling Sandmo.
25. november 2010: «Den militære påtalemyndighet i krig og krise – perioden 1905 og 1940». Generaladvokat Arne-Willy Dahl.
13. mars 2011: «Skarprettere, bødler og nattmenn i 1700-tallets Trondheim». Johan S. Helberg, leder for Norsk Rettsmuseum, Trondheim.
14. april 2011: «Riksretten, Historisk minne eller politisk redskap?» Seminar i Lagtingssalen v/advokat Hilde Ruus, Professor Trond Nordby, Professor Eivind Smith, kommisjonsleder Erling Husabø og daværende leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, nåværende justisminister Anders Anundsen. Møteleder Per Kr. Foss.
6. mars 2012: «Jens Evensen – nasjonal strateg eller privatpraktiserende utenriksminister» v/Ingolf Vislie.
27. november 2012: «Hvorfor fikk vi ingen pressefront under 2. verdenskrig når vi fikk en kirke-, idretts- og lærerfront?» Høyskolelektor Per Overrein.
9. januar 2013: «Riksretten som uteble – ansvaret for aprildagene 1940». Forfatteren Aage Sivertsen.
11. september 2013: «Skifteforvaltningens utvikling fra 1600-tallet frem til den nye vergemålsloven». Fagansvarlig Jan Havsås.
18. mars 2015: «Høgsterett og framveksten av en transnasjonal rettsorden 1965-2015». Professor Jørn Øyrehagen Sunde. Fellesarrangement med Oslo krets av Advokatforeningen. Foredrag ifbm. Høyesteretts 200-årsjubileum i Høyesterett.
20. april 2016: «Norges Bank 200 år med samme navn, skiftende relasjon til stat og banker». Direktør for Norges Bank Jan Fredrik Qvigstad. I samarbeid med Norges Juristforbund.
2. juni 2016: «Det store bildet. Utviklingen av trepartsmodellen fra 1. Mosebok til Nils Dalseide». Professor Gudmund Hernes. Fellesarrangement med Norsk Arbeidsrettslig Forening.
18. januar 2017: «Rettssaken mot Knut Hamsun». Advokat Cato Schiøtz. Fellesarrangement med Norges Juristforbund.

1. november 2017: «Opplysningstid og juristane i Trondheim». Professor Jørn Øyrehagen Sunde. Foreningens første møte i Trondheim.

16. november 2017: «Til 100-årsjubileet for Den store revolusjon i Russland: Litt om russisk og sovjetisk rettshistorie». Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum.

13. juni 2018: «Okkupasjonstidens høyesterett – mennene som vanhelliget tempelet». Professor Hans Petter Graver.

26. mars 2019: «Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945». Professor Baard-Herman Borge og lektor Lars-Erik Vaale.

6. november 2019: «Med Svalbard i hundre år – hvor suverene er vi?». Professor Geir Ulfstein.

 

Spørsmål om foreningen kan rettes til foreningens leder:
Advokat Erling T. Eggen
Ullern Allé 57
0381 Oslo
post@adveg.no
Tlf. 92 83 46 29