Herved innkalles til foreningens årsmøte 2019.

DATO:             Tirsdag 26. mars 2019 klokken 16:30

STED:              Auditorium 6 (Urbygningen), Universitet i Oslo (UIO), Karl Johans gate 47

Årsmøtet holdes umiddelbart før medlemsmøtet samme dato.

FORSLAG TIL DAGSORDEN (i henhold til foreningens vedtekter):

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Styrets årsberetning
  3. Styrets regnskap
  4. Fastsettelse av eventuell kontingent for inneværende, eventuelt kommende år
  5. Forslag til vedtektsendringer
  6. Valg av styre
  7. Eventuelt

Oslo, den 20. februar 2019

Erling T. Eggen

Styrets leder