Den 13. juni 2018 kl. 17 holder professor Hans Petter Graver foredrag i Rettshistorisk forening med tittelen «Okkupasjonstidens ‘høyesterett’ – mennene som vanhelliget tempelet». Møtet finner sted i Teologisk eksamenssal, Urbygningen, Universitetet i Oslo (i sentrum). Professor Graver vil her presentere resultatene av sin seneste forskning.

Medlemmer kommer inn gratis på foreningens møter. Ikke-medlemmer betaler kr. 200. Melder man seg inn, får man gratis adgang til senere møter i foreningen i år. Kontingent for 2018 vil bli fastsatt på årsmøtet, som holdes 13. juni 2018 før foredragsmøtet med professor Graver.

De tilstedeværende som har behov for godkjenning av kurstimer, kan søke Advokatforeningen om dette. Rettshistorisk forening kan imidlertid ikke garantere innvilgelse.