Nytt for den som er interessert i rettshistorie: På Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo arrangeres det et seminar 10. og 11. november 2021 om nyere forskning på Magnus Lagabøtes landslov. Til sammen 16 forskere fra 9 universiteter har innlegg. Seminaret er gratis, men man må melde seg på. (I skrivende stund er det ledige plasser.) Mer informasjon på Nasjonalbibliotekets hjemmesider: https://www.nb.no/hva-skjer/magnus-lagaboters-landslov-av-1274/