Torsdag 16. november 2017 kl. 17 arrangerer Rettshistorisk forening møte i Auditorium 6 i Domus Academica, Universitetet i Oslo. Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum holder foredrag med tittelen Til 100-årsjubileet for Den store revolusjon i Russland: Litt om russisk og sovjetisk rettshistorie. Møtet holdes i samarbeid med Juristforbundet og er åpent for alle. Les mer her.